Zwroty i reklamacje

Szanowny kliencie!

Szczególnie dbamy o to, aby nasi klienci byli zadowoleni. Jeśli jednak po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację. Zachowaj dokumenty potwierdzające zakup produktu. Jeżeli stan przesyłki budzi zastrzeżenia, powiadom nas niezwłocznie i wypełnij protokół szkody w obecności kuriera.

TOWAR MA PRAWO RÓŻNIĆ SIĘ ODCIENIAMI ORAZ KALIBRACJĄ (+/- 3mm) OD PRZYKŁADÓW Z EKSPOZYCJI, CO WYNIKA Z PROCESÓW PRODUKCJI.

PRZED MONTAŻEM NALEŻY SPRAWDZIĆ POWIERZCHNIE, ODCIENIE I WYMIARY POPRZEZ PORÓWNANIE TOWARÓW Z RÓŻNYCH

KARTONÓW I OPISÓW NA KARTONACH.

PO UŁOŻENIU REKLAMACJE TYCH SPRAW NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

KAMIENIE NATURALNE MUSZĄ BYĆ OKRESOWO KONSERWOWANE. JEST TO RUTYNOWA CZYNNOŚĆ.

MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ TAKIE OBSZARY JAK: SZCZELINY OTWARTE LUB "SUCHE" PLAMY , KTÓRE W ŚWIETLE ODBITYM MOGĄ

OKAZAĆ SIĘ JAKO MATOWE.

OKŁADZINY Z KAMIENI NATURALNYCH MAJĄ UNIKALNY , NIEPOWTARZALNY WZÓR, UKŁAD ŻYŁ, ODCIEŃ LUB FAKTURĘ. NIE JEST TO

WADA, ALE NIEODŁĄCZNA CECHA KAMIENIA NATURALNEGO.